Design a site like this with WordPress.com
Per començar

L’Anna mai es troba lluny d’una llibreta. És una comunicadora polivalent amb experiència en guió, locució i disseny sonor, entre d’altres. Forma part de l’equip de Berícid Sulfúric, guanyador del Premi Sonor a Millor Podcast de Ficció.

PROJECTES


Create a website or blog at WordPress.com